Radomierowice zostały założone w latach 1772 – 1773 jako kolonia Plümkenau w ramach kolonizacji fryderycjańskiej, przeprowadzonej przez króla Prus Fryderyka II Wielkiego. Osadnicy przybyli z obszarów Hesji, Saksonii, Palatynatu oraz dzisiejszych Czech. Głównym zajęciem kolonistów było pozyskiwanie węgla drzewnego dla okolicznych hut.

W 1784 roku wieś zamieszkiwało około 70 mieszkańców. Dwa lata później, na koszt państwa wybudowano kościół ewangelicki, plebanię i szkołę. W 1789 roku przydzielono pierwszego pastora. Był nim pochodzący z rodziny polskich pastorów Salomon Jakub Kałuski.

Kościół został zbudowany przez mistrza ciesielskiego Petzera według projektu architekta Chrystiana Isemera. W 1786 roku parafia posiadała 68 morgów ziemi i 18 morgów łąki. Konsekracja kościoła odbyła się 08 lutego 1789 roku. W 1790 roku dobudowano wieżę. A w 1860 roku przeprowadzono gruntowny remont kościoła. W latach 90. XX wieku naprawiono podupadającą wieżę. W latach 2000 – 2002 nastąpiła wymiana stolarki okiennej, a w 2013 roku odnowiono elewację.

Kościół w Radomierowicach 1920-30. Fot. www.polska-org.pl.

Kościół w Radomierowicach 1934. Fot. www.fotopolska.eu .

Pocztówka z Radomierowic 1935-40. Na szczególną uwagę zasługuje ogromna szkoła. Fot. www.polska-org.pl.

Kościół jest drewniany, orientowany, o konstrukcji szkieletowej z wypełnieniem murowanym. Wykonany techniką tzw. muru pruskiego. Został zbudowany na planie prostokąta. Jest to dość rzadki przykład kościoła salowego z ołtarzem ambonowym. Dobudowana wieża stanowi odrębny obiekt. Posiada charakterystyczny barokowy hełm, zakończony chorągiewką z datą 1790. Dach obiektu jest czterospadowy, pokryty gontem.

Wewnątrz zachowało się historyczne wyposażenie w postaci empory połączonej z chórem muzycznym a w nim rokokowo-klasycystyczne organy z 1794 roku, wykonane przez Franciszka Majewskiego z Rychtala. Na uwagę zasługuje ołtarz ambonowy z około 1790 roku rokokowo – klasycystyczny. Obecnie pozbawiony kazalnicy, która została przeniesiona pod chór muzyczny. W miejsce ambony znajduje się dziś obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Zobaczymy również chrzcielnicę z końca XVIII wieku.

W 1945 roku kościół przeszedł w ręce katolików. Jesienią 1945 roku do Radomierowic przybył ksiądz Józef Magierowski i przywiózł ze sobą obraz Matki Boskiej Częstochowskiej z jednego z kościołów w Stanisławowie. Kościół w Radomierowicach podlegał wówczas pod parafię w Starych Budkowicach. Obecnie od 1987 roku należy do parafii Dąbrówka Dolna. Kościół został poświęcony na początku grudnia 1945 roku i od tej pory jest kościołem katolickim pw Wniebowzięcia NMP.

Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków.

Kościół został posadowiony na terenie dawnego cmentarza. Stąd obok na niewielkim kopcu możemy znaleźć lapidarium, utworzone z zebranych starych pomników i krzyży.

W kościele znajduje się także tablica z nazwiskami poległych w I wojnie światowej. Niegdyś wisiała w nawie. Obecnie z niewiadomych powodów leży na chórze przy organach.  Mam wrażenie, że nikomu nie zależy, aby była ona należycie wyeksponowana.

 

Opracowała

 Mariola Nagoda (Opolanka z pasją)

 
Autor:
Data:
poniedziałek, 20 lipca, 2020 at 14:55
Kategoria:
Zamki, pałace, dwory, architektura sakralna, cuda, diabły
Komentarze:
Możesz zostawic odpowiedz
RSS:
Możesz sledzic komentarze tego postu poprzez Kanal RSS

Dodaj komentarz